آیا میدانستید اناث که به هر دلیل فاقد شوهر و شغل باشند میتوانند از پرداخت مستمری پدر بهره مند گردند

آیا میدانستید اناث با هر سن  که به هر دلیل فاقد شوهر و شغل باشند میتوانند از پرداخت مستمری پدر بهره مند گردند 

بر اساس قانون قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث و قوانین مرتبط میتوانید از حقوق مستمری بهرمند گردید .

 

مشاوره حضوری و تلفنی فی سبیل الله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.