آیه ۱۰ سوره مبارکه علق درباره نماز

بسم الله الرحمن الرحیم

ارایت الذی ینهی* عبدا اذا صلی


سوره مبارکه علق/آیه ۱۰

ترجمه:
آیا نگریسته ای کسی را باز می دارد* بنده ای را که به نماز برخیزد؟!

***
* در مجمع البیان در در ذیل آیه فوق آمده که ابوجهل گفت:راستی محمد صورت خود را در حضور شما به خاک می گذارد؟

گفتند: بله

گفت: به آن کسی که باید به او سوگند خورد، اگر او را ببینم که چنین می کند، گردنش را لگد مال خواهم کرد.

شخصی در همان بین صدا زد: او همین است که دارد نماز می خواند.

ابوجهل پیش رفت تا گردن رسول خدا ص را لگد مال کند. چیزی نگذشت که عقب عقب برگشت در حالی که دست ها را پیش رویش گذاشته بود ( گویی از چیزی پرهیز می کرد و بلایی را از خود دور می ساخت).

جماعت حاضر پرسیدند: تو را چه می شود یا اباالحکم؟

گفت: بین من و او خندقی از آتش است، و موجوداتی که بال دارند.

رسول خدا ص فرمودند: به آن خدایی که جانم به دست اوست، اگر به من نزدیک می شد، ملائکه بدنش را تکه تکه کرده، با خود می بردند، اینجا بود که خدای تعالی آیه فوق را تا به آخر سوره نازل فرمود…


برگرفته از تفسیر المیزان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.