استراتژی تولید: چگونه به كلاس جهانی می رسد؟

استراتژی تولید: چگونه به كلاس جهانی می رسد؟

استراتژی-تولید-چگونه-به-كلاس-جهانی-می-رسد؟اگر یك نفر بخواهد «كلاس جهانی» در تولید را در قالب تركیب بهینه ای از ویژگیها تعریف كند، توضیح آن مشكل خواهد بود این به علت وجود راه حل های فراوان برای چالش های استراتژیكی كه تولید كنندگان با آن روبرو هستنددانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.