اطلاعیه دوم شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن

به اطلاع کلیه شهروندان میرساند ...با توجه به خشکسالی اخیر و کاهش  شدید سطح دبی رودخانه .چشمه سارها- قنوات و چاههای محفوره شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی هرگونه برداشت آب با تانکر برداشت غیر مجاز و به مثابه شق النهر تلقی شده و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.                                                                                                                      با تشکر شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی شهر مجن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.