جلسه کرسی آزاداندیشی انجمن علمی طراحی دوخت

کرسی آژاداندیشی باحضوراساتید ومدیرگروه رشته طراحی دوخت سرکار وانجمن علمی دانشجویی طراحی دوخت درتاریخ ۱۲ آذر۹۷ باحضور دانشجویان باموضوع مد ومدگرایی برگزار شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.