سیصد و یک

تو رفتی و دنیا روی سر من خراب شد...

+ شاعر دچار اشتباه شده؛ باید می‌گفت تو رفتی و دنیای من مهدوم و خراب شد چون او خود دنیا است و نه رکن و عمود دنیا.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.