سیصد و بیست و چهار

ما به سبب ذات خالی از حیاتیم و به سبب اتصال و وجه یللی الحقی‌مان بالعرض موصوف به حیات می‌شویم.

+ ائمه روحی فداهم اجمعین باب اتصال به حیاتند و تا فیض از ایشان نگذرد به باقی نخواهد رسید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.