″آقـای ریـش‌دار″ ۲۰۱۸-۱۲-۰۶ ۱۴:۴۲:۴۰

گفت برای شکل قفسه‌ی سینه‌ت باید بری فیزیوتراپ؛ دو روز زندگی دنیا که یک روز و نصفش تموم شده که این حرفارو نداره.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.