فرارسیدن ماه رحمت و مغفرت الهی مبارک باد

 آمد رمضــــــــان و التــــــــهابــــــــی ست به لــــــــب
هر لحظـه مــــــــرا حسرت آبــــــــی ست به لــــــــب
با شــــــــوق لــــــــب تــــــــو “ربنــــــــا” می خوانـــم
هر بوسـه به پــای تـــــو دعای مستجابی ست به لــب
اللهــــــــم عجــــــــل لــــــــولیــــــــک الفــــــــرج
تصویر مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.