ماه مبارک رمضان برهمه همکاران مبارک باد.

بر هر نفست اشاره دارد رمضان

بر عشق و عطش نظاره دارد رمضان

در ظلمت بیکرانه شبهامان

دریا دریا ستاره دارد رمضان...

ماه ضیافت الهی مبارک  Ù…تن تبریک ماه رمضان متن ادبی ماه رمضان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.