همایش مدافعان حرم از سوی کانون دفاع مقدس وشهدا برگزار می گردد

همایش مدافعان حرم از سوی کانون دفاع مقدس وشهدا دانشکده فنی خرم آباد برگزار می گردد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.