توطئه استعماری کشف حجاب توسط “رضاخان پهلوی” (۱۳۱۴ش)

تصویر مرتبط
توطئه استعماری کشف حجاب توسط "رضاخان پهلوی" (1314ش)
در پی توطئه استعمار در مبارزه با فرهنگ غنی اسلام، عاملان استعمار در کشورهای اسلامی، همزمان اقدام به اعمال مشابهی نمودند. "امان‏اللَّه خان" در افغانستان، "مصطفی کمال آتاتورک" در ترکیه و "رضاخان پهلوی" در ایران مأموریت یافتند با مظاهر اسلام مخالفت و مبارزه کنند. استعمارگران دریافته بودند که مستقیماً نمی‏توانند مسأله کشف حجاب را مطرح کنند لذا بهتر دیدند ابتدا از تغییر لباس مردان شروع کنند زیرا این کار دو نتیجه داشت. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.