۱۸۵۴

سعی کنین دید دقیق و جزئی به زندگی و مسائل روزانه تون یا ارتباطون با دیگران نداشته باشین :) اونوقت مثل من خیلی اذیت می شین و ذهنتون عادت می کنه به کنکاش کردنُ تجزیه تحلیلُ فلسفه بافی های مختلف !خیلی بده آدم این همه موشکافانه به جزء جزء اتفاق های زندگیش نگاه کنه ....

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.