۲۰۷۵

هیچوقت فکرشو نمی کردم آهنگی انقدر من رو در رویای تو غرق کنه مامان بزرگِ خوبم! اونقدر دلم برات تنگ شده که حد نداره، کاش می تونستم از خدا اجازه بگیرم که قدر یه لحظه؛ یه لحظه ی خیلی کوتاه ببینمتُ ببوسمتُ بری :( میدونی؟! باورم نمیشه که یک سالُ نیمه ندیدمت!  

# " این عشق شد زندان من،این درد شد درمان من،رویای تُ پایان ندارد " .... 

# دیوانه ! مرا به دست کی سپردی ؟! " دیوانه ی رضا بهرام " دیوانه م کرد یعنی ! خیلی خوبه ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.