آمریکای جهانخوار، بزرگترین دشمن اسلام و مسلمانان جهان می باشد

نتیجه تصویری برای عکس امام خمینی
حضرت امام خمینی(ره): هرچه فریاد دارید، بر سر آمریکا بکشید 
که همین فریاد همگانی «مرگ بر آمریکا» برای او مرگ می آورد.
 آمریکا دشمن شماره اول بشر و ما است.(صحیفه امام، ج 10، ص 373)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.