اهل بیت مرا در حیاتم و پس از من بزرگ و گرامى بدارید

احادیث تصویری حضرت محمد(صلی الله علیه  و آله و سلم)

پیامبر اکرم ص 

عَظِّموا أهلَ بَیتی فی حَیاتی و مِن بَعدی و أكرِموهُم وفَضِّلوهُم؛
 
اهل بیت مرا در حیاتم و پس از من بزرگ و گرامى بدارید و آنان را[بر دیگران] برترى دهید(دانش نامه قرآن و حدیث،ج10،ص372)
 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.