اولین ازدواج

تصویر مرتبط

اولین ازدواج   

از این استدلالات می توان نتیجه گرفت که طبق آیات قرآن این نظریه که هابیل و قابیل با همسرانی از جنس ملائکه یا جن ازدواج کرده باشند نیز باطل است؛ زیرا ظاهر این‌ آیه‌ می‌گوید که‌ نسل‌ بشر فقط‌ به‌ وسیله این‌ دو تن‌ (آدم و حوا) به‌ وجود آمده ‌است،(6) و اگر غیر از این‌ دو در بقای‌ نسل‌ او دخالت‌ داشتند، باید بفرماید: به‌ وسیله‌ این‌ دو و غیر آنان‌ ... .
علامه طباطبائی (ره) در این زمینه می فرماید: نسل موجود از انسان تنها منتهی به آدم و همسرش می شود و جز این دو نفر هیچ کس دیگری در انتشار این نسل دخالت نداشته است. (7)

[1] یوسف‌، 40.
[2] ترجمه المیزان، ج 4 ، ص 216.
[3] ر.ک: تفسیر نمونه، ج3، ص247.
[4] نساء ، 1 ، وبث‌ منهما رجالاً کثیراً و نساءاً .
[5] الاحتجاج، ج 2 ، ص 314.
[6] نساء ، 1 ، وبث‌ منهما رجالاً کثیراً و نساءاً .
[7] ترجمه المیزان، ج 4 ، ص 216.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.