تحقیق درباره شناسایی سکه های دوران صفویان

تحقیق درباره شناسایی سکه های دوران صفویان

سكه-شناسی-دوران-صفویان چکیده: محققان توانسته اند با استفاده از مجموعه عناصر و مواد به کار رفته در سکه ها به بخشی از زوایایی پنهان و تاریک تاریخ و فرهنگ جهان دست یابند چرا که سکه در هر دوره سنبلی از مذهب، آداب و سنن، فرهنگ، خط و زبان و همچنین وضعیت اجتماعی و اقتصادی و ... مردمان آن دوران را مشخص می کند.دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.