درگذشت غریبانه و مظلومانه سرنشینان ایرانی کشتی سانچی را به خانواده‌های داغدار تسلیت می‌گوییم.


نتیجه تصویری برای کس کشتی سانچی
درگذشت غریبانه و مظلومانه سرنشینان ایرانی کشتی سانچی را به خانواده‌های داغدار تسلیت می‌گویم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.