سید مجتبی تهرانی معروف به نواب صفوی

نتیجه تصویری برای شهادت سید مجتبی نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام و یارانش
نظر مقام معظم رهبری درباره شهید نواب

شهید نواب صفوی غوغایی از شور و هیجان به وجود آورده بود که تاثیرات او بر روحیه طلاب قدر هنگام شهادتش محسوس بود.
آن کس که در دوره جوانی من ، خیلی بر روی من تاثیر گذاشت ، در درجه اول مرحوم نواب صفوی بود. 
من به شدت تحت تاثیر شخصیت او قرار گرفتم . به فاصله چند ماه بعد با وضع خیلی بدی شهیدش کردند .
 این هم تاثیر او را در ما بیشتر عمیق کرد.
تصویر مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.