مـجـنـون ۲۰۱۹-۰۱-۱۵ ۲۱:۲۲:۰۳

قرآن فرمود با ناس نیکو سخن بگویید و این کلام را مقید ناس کرد با آن تعاریف خودش لکن سالبه به انتفای موضوع است و در جواب میگم که بهتره اینجا نیاید چون چیزی برای شما اینجا وجود نداره.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.