چالش

شما هزارتومن به حساب من میریزی و بعدش ۵ نفر رو دعوت میکنی که اونا هم نفری هزار به حسابم بریزن و اونها هم هر کدوم ۵ نفر رو دعوت می‌کنن و الخ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.