معرفی کتاب — پنج زبان عشق نوجوان وکتاب ۵زبان عشق درتربیت کودکان

نتیجه تصویری برای پنج زبان عشق نوجوانان

5زبان عشق درتربیت کودکان
ترجمه محمدرضا کرامتی 
و
پنج زبان عشق نوجوان

معرفی کتاب

پنج زبان عشق نوجوان،
نویسنده: گری چاپمن،
ترجمه سیمین موحد،
تهران: ویدا، 1384، 336 صفحه.
15 فصل دارد:
1. ادراک نوجوان امروزی
2. اهمیت عشق والدین
3.زبان اول عشق: کلام تایید آمیز
4. زبان دوم عشق: تماس فیزیک
5.زبان سوم عشق: وقت گذاشتن برای یکدیگر
6. زبان چهارم عشق: خدمت به یکدیگر
7. زبان پنجم عشق: هدیه دادن
8. کشف زبان اصلی عشق نوجوانِ تان
9. عشق و خشم: راهنمایی برای والدین
10. عشق و خشم: راهنمایی برای نوجوانان
11. عشق و استقلال
12. عشق و مسئولیت
13. مهرورزیدن به نوجوان شکست خورده
14. زبان های عشق در خانواده های تک والد
15. زبان های عشق در خانواده های دارای ناپدری یا نامادری


پی نوشت:
http://www.adinehbook.com/

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.